De 10 besluiten van de Vlaamse regering | De Tijd

2021-11-04 10:34:11 By : Ms. Crystal Wang

Op de laatste superministerrraad voor de zomervakantie heeft de Vlaamse regering tal van grote dossiers afgeklopt.

'Ik zweet van de hitte maar glim van trots'. Met kleinejes na 20 uur onderhandelen gebruikt Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) zaterdagochtend op een overzicht van de regeringsnacht in een reeks belangrijke dossiers nam. 'Deze regering is de grootste hervorming ooit', opgesteld een zichtbaar Bourgeois.

Een overzicht van de 10 belangrijkste beslissingen:

De omstreden betonstop is een onderdeel van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV), dat de ruimtelijke ordeningsprincipes voor de toekomstige decennia vastlegt. Volgens het principe mag tegen 2025 nog maar 3 hectare ruimte per dag worden in Vlaanderen. Tegen 2040 mag Vlaanderen van Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) geen nieuwe ruimte meer aansnijden. 

Eind 2016 keurde de regering het witboek met de principes van de betonstop goed. Nu legt de regering ook het Instrumentendecreet vast, dat bepaalt hoe de Vlaamse overheid eigenaars zullen betalen die de waarde van hun grond laten zien. De hele operatie zal de Vlaamse overheid 2 à 9 miljard euro kosten.

Woonuitbreidingsgebieden die slecht ontsloten zijn, zullen in de toekomst kunnen worden aangesneden. In dat geval de Vlaamse overheid een vergoeding. ' Vlaanderen. de factuur', klinkt het

Als onderdeel van het BRV moest er ook een oplossing komen voor kwetsbare zonevreemde bossen. De huidige minister Schauvliege maakte vorig jaar een 'boskaart' op alle bossen die moeten worden geschrapt, maar minister-president Bourgeois trok die kaart na groot protest bruusk in. 

De boskaart is nu volledig van tafel. Wanneer iemand wil bouwen op zo'n bos in een woon- of industriegebied, zal de Vlaamse regering zelf nagaan van het bos waardevol is. Die steunt op 4 principes, waaronder de grootte van het bos. 

Het verpakkingsplan moet tot minder afval leiden. Het plan gebruik daarom onder meer in een verbod op gratis plastic kassazakjes en het verplicht van herbare bekers op gebruik. De Vlaamse en lokale bedrijven niet plastic bekers of bestek gebruiken. Ook stickers met scancodes op groenten en fruit, die het composteren bemoeilijken, zijn weldra verboden.

De verpakkingssector krijgt doelen toegekend. Zo moet tegen 2025 95 procent van alle verpakkingen ingezameld en gerecycleerd worden. 65 procent van alle soorten plastic moeten tegen 2023 ingezameld en gerecycleerd worden.

 Tegen 2022 de regering een inzameling en recyclage van 90 procent van alle drankverpakkingen, die vandaag nog maar de helft is. Ook wordt de inhoud van de blauwe PMD-zak uitgebreid. 

 Als de doelen niet worden gehaald, dreigen er forse boetes voor de verpakkingssector

Het statiegeld op plastic flesjes en blikjes komt er voorlopig niet. Joke Schauvliege vond het statiegeld basis om het vele zwerfvuil tegen te gaan, maar Open VLD waren daar niet voor te vinden. 

Als compromis zal het compromis komen als de sector van de strikte doelstellingen van het verpakkingsplan in 20 niet haalt. Dan zal de sector 'gevraagd worden statiegeld te organiseren of een beloningssysteem in te voeren'.

Een beloningssysteem werkt zoals een papierslag: een sportclub of gemeente kan een inzamelactie van zwervuil organiseren, waarbij de vrijwilligers een vergoeding krijgen per opgehaald kilo zwervuil. 

De Belgische gewesten moeten elk een energie- en klimaatplan opmaken. Op basis daarvan wil België tegen eind dit jaar aan de Europese Commissie duidelijk maken hoe ons land de Europese klimaat- en energiedoelstellingen zal halen. 

Vlaanderen zet vooral op zonne-energie in. Tussen 2020 en 2030 moeten er 12,6 miljoen extra zonnepanelen komen, of twee stuks per Vlaming. Volgens het Vlaams van Energie Bart Tommelein (Open VLD) is dat haalbaar omdat er nu maar op 5 procent van de daken zonnepanelen liggen.

De jaren wil de regering echter 20 windmolens extra per jaar bouwen. Volgens Tommelein kan dat aantal zelfs nog lager liggen omdat windmolens alsmaar krachtiger worden. 

Vanaf 2021 stopt de verkoop van nieuwe stookolieketels en mogen er ook geen tweedehandse meer worden geplaatst. Woningen in nieuwe verkavelingen krijgen geen aansluiting op aardgas, maar elektrische aansluiting met een meer warmtepomp. Voor een warmtepompboiler krijgen Vlamingen vanaf 2019 en tot 2024 een premie van 400 euro. 

De uitstoot van uitstoot moet in 2030 35 procent lager liggen dan in 2016. De industrie en gebouwen moeten hun zelfs meer dan 40 procent lager doen.

De landbouw wordt gespaard. Die moet maar 26 procent minder broeikasgassen uitstoten. 

De Vlaamse regering heeft vastgelegd dat er een kilometer komenheffing voor personenwagens moet. Volgens de Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) gaat het vooral om een ​​'politiek engagement'. De volgende regering zal de eigenlijke beslissing moeten nemen.

Volgens Weyts komt de heffing er in het beste geval in 2024 of 2025. Een studie zoekt momenteel uit wat de beste technologie is om de heffing in te voeren. 

De invoering van de kilometerheffing moet een belastingverlaging bedoeling. De heffing komt namelijk in de plaats van de jaarlijkse verkeersbelasting en de belasting op inverkeerstelling (BIV). Tegelijk komen er inkomsten van niet-Belgen die zullen betalen om op de Vlaamse autosnelwegen te rijden. 

De kilometerheffing maakt deel uit van klimaatplan. De heffing moet leiden dat in Vlaanderen 15 procent minder kilometers wordt gereden, wat de uitstoot beperkt.

Tegen 2020 moet de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn een benchmark met de privésector doorstaan. Dat eisen de Europese liberaliseringsregels. 

Als De Lijn die test doorstaat, mag het bedrijf tot 2030 als 'interne operator' de bussen en trams in Vlaanderen uitbaten. Dat besliste de Vlaamse regering onder druk van CD&V en vakbonden. Na vijf jaar komt er een tussentijdse evaluatie. 

Het Vlamingen dat leeft in een regio met een te slechte luchtkwaliteit moet met 75 procent tegen 2030. Het plan vooral de focus op minder fijn stof. 

In Vlaanderen is vandaag nog 2,3 miljoen ton asbesthoudende materialen aanwezig in gebouwen en infrastructuur. Zonder maatregelen zal dat asbest pas tegen 2070 verdwenen zijn. 

De regering besloten risicovolle asbest versneld te verwijderen. Tegen 2022 moet bij de verkoop van een gebouw een asbestinventaris worden gemaakt. Tegen 2032 die voor 2001 zijn gebouwd.